Festival van het Leren

Nieuws item

17

Aug

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival vormt zo tevens een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking.

De in september aangeboden activiteiten zijn het resultaat van een gezamenlijke inspanning van STOOF (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) en diverse uitzendorganisaties én zijn in lijn met het thema van het Festival van het Leren.

Wij bieden de gehele maand september gratis instrumenten en persoonlijke begeleiding aan belangstellenden om hun werknemersvaardigheden te toetsen aan de vraag van de arbeidsmarkt.

De vaardigheden waar het hier om gaat zijn de zogenoemde ‘soft skills’. Deelnemers krijgen antwoord op vragen als: In hoeverre ben ik klaar voor de baan? Kan ik goed genoeg omgaan met kritiek of commentaar? Ben ik voldoende flexibel? Daarnaast is er vanuit Fritech bijzondere aandacht voor BBL-opleidingstrajecten; werken & leren in de Bouw en Techniek.

>> Test your selfie

>> Aan de slag blijven

>> BBL-opleiding via Fritech

Voor meer informatie over de acties in de septembermaand en BBL-opleidingstrajecten óf voor het maken van een afspraak kun je altijd contact met ons opnemen.

Deel dit artikel

Vorige bericht Volgende bericht